Aanbeveling Europese Commissie over achterwaartse verliesverrekening

De Europese Commissie (EC) heeft een aanbeveling gedaan ten aanzien van de binnenlandse behandeling van fiscale verliezen die zijn ontstaan in 2020 en 2021 door de uitzonderlijke economische omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie. De lidstaten dienen in ieder geval achterwaartse verliesverrekening toe te staan met ten minste het voorgaande boekjaar, in dit geval 2019. De lidstaten kunnen de achterwaartse verliesverrekeningstermijn verlengen tot maximaal de drie voorgaande jaren.

Achterwaartse verliesverrekening is nuttig voor bedrijven die door de crisis getroffen zijn, omdat dit resulteert in een teruggaaf van de belastingen die in voorgaande belastingjaren zijn betaald. Hierdoor worden zij van extra liquiditeiten voorzien. Met name midden- en kleinbedrijven hebben hier baat bij. Daarnaast heeft achterwaartse verliesverrekening het voordeel dat het alleen ten goede komt aan bedrijven die in de jaren vóór de pandemie winstgevend waren, waardoor in principe alleen gezonde bedrijven worden ondersteund.

De maatregel wordt beperkt om een buitensporig effect op de nationale begrotingen te voorkomen. Het maximale bedrag dat per boekjaar kan worden verrekend, bedraagt € 3 miljoen. Verder staan de lidstaten toe dat onmiddellijk achterwaartse verliesverrekening kan worden aangevraagd over het verlies dat zij verwachten in het boekjaar 2021 zonder te moeten wachten tot het einde van het jaar. Als de lidstaten achterwaartse verliesverrekening tot 2017 toestaan, mogen de in aanmerking komende bedrijven geen verlies hebben geleden in de boekjaren 2019, 2018 en 2017.

De lidstaten wordt verzocht de EC in kennis te stellen van de maatregelen die zij naar aanleiding van deze aanbeveling hebben genomen, alsmede van eventuele wijzigingen van dergelijke maatregelen. Verder wordt hen gevraagd hun plannen voor achterwaartse verliesverrekening voor bedrijven met de EC te bespreken.

Bron: Taxlive.nl

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 4 dagen 17 uur geleden
gepubliceerd 3 weken 1 dag geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top