Belastingdienst communiceert nieuwe btw-berekening voor bloemisten

Sinds 1 januari dit jaar kunnen bloemisten gebruikmaken van een forfaitaire berekenmethode voor de btw van samengestelde producten vanwege de beëindiging van het btw-convenant op 31 december 2020. De Belastingdienst heeft nu een mededeling over de nieuwe btw-afspraken met de bloemistenbranche op zijn website geplaatst.

TaxLive heeft hierover eind vorig jaar een bericht gepubliceerd. Tot en met 31 december 2020 bestond er een brancheconvenant tussen de Belastingdienst en de Vereniging Bloemist-Winkeliers. Sinds 1 januari 2021 kunnen bloemisten daarom gebruikmaken van 1 van de 3 voorgeschreven forfaitaire berekeningsmethoden uit artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

De wijziging geldt voor bloemisten die het kasstelsel mogen toepassen maar in hun administratie niet kunnen vaststellen welk gedeelte van de ontvangsten betrekking heeft op leveringen van 9%-goederen en welk gedeelte op leveringen van 21%-goederen. Zij mogen gebruikmaken van 1 van de forfaitaire berekenmethoden. Deze keuze moet de bloemist melden aan zijn belastingkantoor.

De gekozen methode moet worden toegepast tot aan het (boek)jaar dat volgt op het jaar van schriftelijke opzegging. De drie verschillende berekeningsmethoden in het kort:

Methode 1: de ontvangsten worden naar de verschillende tarieven gesplitst. Dit gebeurt op basis van de tot winkelwaarde herleide inkopen van de aan die tarieven onderworpen goederen. De inkopen moeten dan naar de winkelwaarde worden herleid. Dit geldt ook voor de verhouding van goederen belast met 9% en 21% btw. Deze verhouding wordt vervolgens gebruikt voor het bepalen van de verschuldigde btw.

Methode 2: voor groepen van goederen die aan hetzelfde tarief zijn onderworpen, worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van die goederen. Het overblijvende deel van de ontvangsten wordt toegerekend aan de tot de andere tariefgroep behorende goederen.

Methode 3: voor alle goederen worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van de goederen, gesplitst naar de van toepassing zijnde tarieven.

De Vereniging Bloemist-Winkeliers heeft de voorkeur voor een bepaalde methode.

Bron: Belastingdienst

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 4 dagen 16 uur geleden
gepubliceerd 3 weken 1 dag geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top