Stopzetten van corona-betalingsuitstel komt te vroeg!

Ondernemers die vanwege de coronacrisis gebruik maken en maakten van het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor betaling van belasting, kunnen een ruimhartige betalingsregeling tegemoet zien. Nu de crisis voortduurt is het echter maar de vraag of überhaupt wordt toegekomen aan die ruimhartigheid. Zonder verlenging van het versoepelde uitstelbeleid komen veel ondernemers wellicht helemaal niet in aanmerking voor de opgetuigde terugbetalingsregeling. Sander Schilder voert daarom een pleidooi voor een heropenstelling.

Ruimhartige terugbetalingsregeling

Door de coronacrisis krijgen ondernemers langer de tijd voor het terugbetalen van hun uitgestelde belastingschulden. In plaats van de eerder afgesproken 24 maanden hebben ondernemers nu 36 maanden de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Bovendien hoeft terugbetaling in gelijke termijnen pas vanaf 1 juli 2021. Dit was eerst 1 januari 2021. De verruimde terugbetalingsregeling is opgenomen in het recent geactualiseerde Besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Faillissementen voorkomen

In een Kamerbrief over de verruiming van de terugbetalingsregeling schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën dat het kabinet een ruimhartig beleid voert ten aanzien van het uitstel van betaling van belastingen. Het kabinet vindt het van groot belang deze steun te bieden, zodat onnodige faillissementen door de coronacrisis kunnen worden voorkomen. En bij een ruimhartig uitstelbeleid past volgens de staatssecretaris een ruimhartige regeling voor het aflossen van de belastingschuld die in de afgelopen maanden is opgebouwd.

Streep door ruimhartig uitstelbeleid

Het ruimhartig uitstelbeleid van het kabinet ziet enkel nog op de verruimde terugbetalingsregeling. “Het corona-uitstel van betaling van belastingschulden is voor sommigen feitelijk al per 31 juli in plaats van 1 oktober ten einde gekomen, althans voor ondernemers die hiervan niet eerder dit jaar gebruik hebben gemaakt.” Dat zegt fiscalist Schilder die oprichter en eigenaar is van Santax. “De ondernemer die bijvoorbeeld pas in augustus door corona in de betalingsproblemen is gekomen, vist achter het net. De benodigde naheffingsaanslag omzetbelasting of loonheffingen komt te laat voor het aanvragen van het corona-betalingsuitstel uiterlijk op 30 september 2020. Deze ondernemer kan nog wel een beroep doen op het ‘reguliere’ (bijzondere) uitstel, maar daarvoor gelden veel strengere regels, zoals het stellen van zekerheid, het aantonen van de levensvatbaarheid van de onderneming en een vaak korter durende betalingsregeling.”

Ondernemers die de afgelopen maanden al gebruik maakten van het corona-betalingsuitstel hebben meer geluk. Zij kunnen hun eerdere aanvraag van vóór 1 oktober 2020 nog tot en met 31 december 2020 verlengen. Na die datum is het over en uit met het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

Onrechtvaardig

Dat de ene ondernemer nog wat langer profiteert van het versoepelde uitstelbeleid puur op basis van een eerdere aanvraag, terwijl de andere ondernemer in de kou staat door een te late eerste aanvraag, is in de ogen van Schilder onrechtvaardig. “De ondernemer die met eigen geld en met man en macht zo lang als mogelijk zijn belastingen keurig op tijd heeft betaald en voor wie het water nu alsnog aan de lippen komt, wordt keihard afgestraft. Voor hem is er geen ruimhartig uitstelbeleid.”

Verwarrend

Ondernemers die gebruikmaken van de corona-betalingsuitstel moeten hun betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, wel op de gewone manier voldoen aan de Belastingdienst. De btw over het vierde kwartaal of de maand december van 2020 en de loonheffingen van december 2020 lopen dus niet mee in de uitstelregeling, want de aangifte- en betalingsverplichtingen hiervoor ontstaan pas in januari 2021. Schilder is bang voor onduidelijkheden in de praktijk. “Dat de regeling niet aanknoopt bij het aangiftetijdvak, maar bij de aangifte- en betalingsdatum schept verwarring. Het was beter geweest om wél bij het aangiftetijdvak aan te knopen. Dit is in lijn met hoe adviseurs en ondernemers denken.”

Jammer maar helaas

De ondernemer die voor zijn betalingsuitstel per abuis wél aanknoopt bij het aangiftetijdvak en hierdoor zijn btw over het vierde kwartaal van 2020 en de loonheffingen over december 2020 niet in januari voldoet, loopt al bij voorbaat de ruime terugbetalingsregeling van 36 maanden mis. Daarvoor waarschuwt Schilder. “Je krijgt pas die gunstige betalingsregeling als je de nieuw opkomende fiscale verplichtingen die ontstaan na 31 december 2020, gewoon op tijd betaalt.”

Die voorwaarde van het voldoen van (nieuwe) lopende betalingsverplichtingen is een heet hangijzer. Schilder: “De tweede coronagolf heeft zijn intrede gedaan en wie weet blijft het daar niet bij. Er gaan ondernemingen omvallen of krijgen het heel zwaar en de kans dat ondernemers hun belastingen niet op tijd kunnen betalen, is de komende tijd dan ook groot. Zij kunnen volgend jaar nog wel het ‘reguliere’ bijzondere uitstel van betaling aanvragen, maar daarvoor geldt de ruimhartige terugbetalingsregeling niet.”

“Wat heeft het voor zin om een royale betalingsregeling van 36 maanden op te tuigen, als veel ondernemers, door het niet kunnen voldoen aan de lopende betalingsverplichtingeneis, hier geen gebruik van kunnen maken,” vervolgt Schilder. “Het kabinet wil faillissementen zoveel mogelijk voorkomen, maar dit kan juist het duwtje in de verkeerde richting zijn.”

Heropenstelling

In deze onzekere tijden hebben ondernemers langer fiscale steun nodig, vindt Schilder. “Schrap daarom de lopende betalingsverplichtingeneis uit de ruimhartige terugbetalingsregeling. Maar de beste en meest rechtvaardige oplossing is een heropenstelling van het corona-uitstel van betaling van belastingschulden. Het stopzetten van dit uitstelbeleid komt simpelweg te vroeg. De coronacrisis is nog lang niet onder controle. Gun ondernemers nog wat langer een soepel uitstel voor het betalen van hun belastingen en sluit aan bij aangiftetijdvakken om verwarring te voorkomen. Die versoepeling leidt uiteindelijk ook tot een realistische uitkomst voor het voldoen van lopende verplichtingen en het in termijnen terugbetalen van openstaande belastingschulden.”

Bron: Redacteur Marit Muller TaxLive

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 2 weken 6 dagen geleden
gepubliceerd 3 weken 15 uur geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top