In april brief van fiscus over openstaande coronaschulden

Ondernemers bij wie een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona openstaat, ontvangen in april 2022 een 1e informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld. Dat schrijft de Belastingdienst in een bericht op zijn website.

In de brief staat staat een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken, zo meldt de dienst. Het gaat om een tussenstand die nog kan veranderen door bijvoorbeeld de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2022. Daarom krijgen ondernemers in augustus 2022 een 2e brief met een nieuw overzicht.

In de brief staat ook wat iemand kan doen als diegene verwacht niet aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor hulp bij samenloop met andere schulden kan de ondernemer terecht op het Ondernemersplein van de KvK of bij het 'KvK adviesteam'. Een zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv kunnen zich voor ondersteuning bij het aflossen van zijn belastingschulden en andere schulden melden bij hun gemeente.

Betalingsregeling

Een ondernemer moet uiterlijk op 1 oktober 2022 beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. De aflossingstermijn is 60 maanden. Binnen deze termijn moet de belastingschuld zijn afgelost wat betekent dat de opgebouwde schuld pas uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost.

De invorderingsrente bedraagt 0,01% tot en met juni 2022. Daarna wordt deze geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaand aan de coronacrisis. Vanaf 1 juli 2022 is het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2%, op 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente omhoog naar 3%. Pas vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente op het oorspronkelijke niveau van 4%.

In april 2022 publiceert de Belastingdienst een online rekenhulp voor ondernemers om een indicatie te krijgen van de betaaltermijnen van de opgebouwde schuld.

Saneringsakkoord

Daarnaast heeft het kabinet toegezegd in de kern gezonde bedrijven met een problematische schuldenlast extra te ondersteunen door in specifieke situaties saneringsakkoorden mogelijk te maken. Om deelname aan een saneringsakkoord aantrekkelijker te maken voor private schuldeisers, stelt de Belastingdienst (en Douane) zich tijdelijk soepeler op bij
minnelijke saneringsakkoorden.

Van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 neemt de Belastingdienst genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt.

Bron: Belastingdienst

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 2 weken 4 dagen geleden
gepubliceerd 3 weken 4 dagen geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2022 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top