Gebruikelijk loon kan lager zijn dan minimumloon

De Belastingdienst is van het standpunt afgestapt dat het gebruikelijk loon nooit lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon. Er kunnen zakelijke gronden zijn om het loon van een aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) lager vast te stellen dan het wettelijk minimumloon.

Dat maakt de Belastingdienst bekend op het Forum salaris. Een voorbeeld hiervan is een structurele verliessituatie waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen.

Twijfelt een AB-houder over de hoogte van het gebruikelijk loon, dan kan hij contact opnemen met het belastingkantoor van de werkgever. Dit kan hij doen via het formulier Verzoek vooroverleg en de Checklist vooroverleg gebruikelijk loon op de website van de Belastingdienst.

In de volgende situaties mag de AB-houder het loon niet lager vaststellen:

  • De onderneming lijdt incidenteel verlies.
  • De onderneming kan de rekeningen nog steeds betalen.
  • De onderneming kan de rekeningen niet betalen als gevolg van een oplopende rekeningcourantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.

Coronacrisis

In 2020 en 2021 mag een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) het gebruikelijk loon verlagen, als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis. Lees hierover de Handreiking berekening lager gebruikelijk loon 2020 en 2021. Lees ook het thema Gebruikelijk loon.

Bron: Belastingdienst

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 4 weken 13 uur geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top