LAAT DE MOGELIJKHEID TOT MIDDELING NIET LIGGEN

Heeft u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor de middelingsregeling en zo teveel betaalde belasting terugkrijgen. Dit is vaak het geval na het afstuderen, bij een ontslagvergoeding, bij onbetaald verlof of als u gestopt bent met werken.

Evaluatie middelingsregeling

Middeling wordt nog maar beperkt ingezet, blijkt uit evaluatie van het ministerie van Financiën. 85 procent van de belastingplichtigen die recht hebben op een middelingsteruggave maakt hier geen gebruik van. Ook is het indienen en verwerken van de middelingsverzoeken voor de Belastingdienst administratief bewerkelijk. Om die reden houdt de staatssecretaris de optie open om de middelingsregeling af te schaffen. Hier is echter nog geen definitieve keuze in gemaakt.

Middeling berekenen

Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door 3. De uitkomst daarvan is het gemiddelde inkomen en daar berekent u per jaar opnieuw de belasting over. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan 545 euro? Dan kunt u belasting terugkrijgen.

Eenmalig jaren in middeling betrekken

De verschillende aanslagen kunnen slechts eenmalig in een middeling worden betrokken.  Het verzoek om middeling moet uiterlijk binnen 36 maanden, nadat de relevante aanslagen vaststaan, gedaan worden.

Bron: Nextens.nl 15 augustus 2019

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 2 weken 3 dagen geleden
gepubliceerd 2 maanden 5 dagen geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top