Minder flexwerk en meer zekerheid

Werkgevers en vakbonden zijn het erover eens dat er minder flexwerk moet zijn en meer arbeidszekerheid.

Advies

In een gezamenlijk advies aan de formerende partijen, voor het eerst in vijftien jaar, roepen sociale partners het volgende kabinet op meer te investeren in de publieke sector, technologie en verduurzaming. Ook willen de werkgevers en bonden minder flexibele contracten zoals uitzendwerk en oproepcontracten. Dat staat in het ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad voor de formatie.

Arbeidsmarkt

De SER adviseert het kabinet te kijken naar meerdere hervormingen van de arbeidsmarkt. Als norm moet het contract voor onbetaalde tijd gelden en wordt uitzendwerk strikter gereguleerd. Ook zullen uitzendkrachten betere arbeidsvoorwaarden en pensioen krijgen, meer in lijn met die van zzp’ers en platformwerkers. Volgens de SER moet de arbeidsmarkt af van het idee dat flexibiliteit betekent ‘beschikbaar voor alles, recht op niets’. Voor zelfstandigen ziet de SER wel brood in een premie die recht geeft op een vangnet voor onvoorziene omstandigheden.

Formatietafel

Mariëtte Hamer bekleedt naast haar rol als voorzitter van de SER ook de rol van informateur voor een nieuw kabinet. Zij zoekt naar overlap tussen de verschillende partijen op de belangrijkste thema’s zoals digitalisering, een eerlijke arbeidsmarkt, vergrijzing en de energietransitie. Dat betekent echter niet dat de voorstellen van de sociale partners direct op de formatietafel komen te liggen. Daar moet eerst nog door de politieke partijen goedkeuring voor bij de achterban opgehaald worden.

Bron: FD

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 4 dagen 18 uur geleden
gepubliceerd 3 weken 1 dag geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top