Nieuwe regels btw e-commerce toch per 1 juli 2021

Nederland kan het wetsvoorstel over de uitvoering van de wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel, Kamerstukken II, 35527) toch al per 1 juli 2021 uitvoeren. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is gericht op implementatie van de btw-richtlijnen elektronische handel (EU btw e-commerce). Hierbij wordt de heffing en inning van de BTW op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten gemoderniseerd en vereenvoudigd. Het wetsvoorstel moet in de gehele EU per 1 juli 2021 zijn geïmplementeerd. Het kabinet denkt dat een latere implementatie in Nederland dan 1 juli 2021 zeer ongewenste (financiële en logistieke) gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor de Staat zal hebben. 

Staatssecretaris Vijlbrief denkt dat deze versnelling ten opzichte van eerdere signalen mogelijk is via een zogenaamd “noodspoor”. Dit is een tijdelijke en beperkte oplossing waar risico’s en onzekerheden aan zijn verbonden. Binnen dit noodspoor is er een minder beheerste procesuitvoering met meer foutkans en langere doorlooptijden. Een van de maatregelen is dat er een tijdelijke organisatie (een operations center) wordt ingericht om de noodspoorwerkzaamheden uit te voeren waarbij de betrokken directies bij elkaar zijn gebracht om effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van het werk te bevorderen. Operationele risico’s worden gedetailleerd, strak en volledig gemanaged via risicomanagement waarbij per risico mitigerende maatregelen worden getroffen, die actief worden gemonitord op hun impact.

Bron: taxlive

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 4 dagen 18 uur geleden
gepubliceerd 3 weken 1 dag geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top