Pas op met ontbindende voorwaarde schenking voor woning

Pas op met ontbindende voorwaarde schenking voor woning

In de schenkbelasting geldt een bijzondere vrijstelling voor de schenking ten behoeve van de eigen woning. Aan deze vrijstelling geldt in beginsel de voorwaarde dat het om een onvoorwaardelijke schenking moet gaan. De schenker mag wel een ontbindende voorwaarde stellen om te garanderen dat de schenking aan de eigen woning wordt besteed. 

In 2019 is de bijzondere vrijstelling in de erfbelasting voor schenkingen ten behoeve aan de eigen woning verhoogd van € 100.800 naar € 102.010. Aan deze bijzondere vrijstelling zijn nadere voorwaarden verbonden. Belastingadviseurs die hun cliënt willen begeleiden bij het uitvoeren van de schenking, doen er daarom goed aan een stappenplan te volgen. De toolkit Schenken aan kinderen 2019 bevat zo’n stappenplan.

Onvoorwaardelijke schenking 

Een van de voorwaarden waar het stappenplan op ingaat, is de voorwaarde dat het moet gaan om een onvoorwaardelijke schenking. Op deze regel bestaat één uitzondering. De schenker mag in de schenkingsovereenkomst een ontbindende voorwaarde opnemen. Het moet dan gaan om de voorwaarde dat de schenking wordt ontbonden als de begunstigde niet voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling. Bijvoorbeeld als hij het geschonken bedrag of het geschonken goed besteedt aan of gebruikt voor iets anders dan zijn eigen woning. De schenker kan de ontbinding zelfs mede laten zien op de vruchten van de schenking. De begunstigde heeft dan recht op teruggave van het volledige bedrag aan schenkbelasting dat hij in het verleden heeft betaald.

Bron: Taxence

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top